Beslut från Disciplinnämnden gällande den avbrutna matchen Djurgården–Mjällby

Disciplinnämnden beslutade vid ett extrainsatt sammanträde 12 april att matchen Djurgården–Mjällby AIF ska återupptas från den tidpunkt och med det målresultat som gällde då matchen avbröts. Återupptagandet av matchen kommer att genomföras utan publik. Tidpunkt för återupptagande av matchen kommer att fastslås enligt gällande bestämmelser.

Som påföljd för de inkastade föremålen åläggs Djurgården att betala böter om 15 000:-.

Beslutet avkunnas idag fredag och meddelas i sin helhet till berörda parter på tisdag 16 april kl 14.00 och offentliggörs sedan via Svenska Fotbollförbundets hemsida.