Locker Room Talk

Deras egna upplevelser gav dem idén, av Donald Trump fick de namnet.
Locker Room Talk är ett prisat företag startat av två unga killar som drivs av att förändra omklädningsrummens machokultur.
– Vi tycker det här är viktigt men vi var inte säkra på att klubbar och ledare ville ta till sig våra idéer, säger Shanga Aziz.

Shanga och Rogiero med spelare från AFK Linköping.

Responsen har varit över förväntan - deras engagemang för hållbara värderingar har sedan starten i september 2016 hunnit bli utsett till årets främsta UF-företag i Östergötland och faktiskt också i hela Sverige, Årets Samhällsutvecklare i Östergötland, de har inlett ett samarbete med Riksidrottsförbundet, pratat med SVT om en programidé och med produktionsbolag om reklamfilm.
– Det här är ett viktigt område, om vi inte tar tag i det nu kommer unga killar växa upp till män med skev kvinnosyn och rent allmänt dålig värdegrund, säger Rogiero Silva.

Shanga och RogieroShanga Aziz, 18 år från Finspång har tillsammans med sin vän, klubbkompis och numera företagskollega Rogiero Silva, 17 år, på bara ett drygt halvår gått från fotbollsspelare med samhällsengagemang till en kraft att räkna med i omklädningsrum runt om i landet.
– Alla tränare och lagledare vet att det är viktigt att jobba med attityder och värderingar men det är inte alltid de har verktygen, säger Shanga Aziz. Vi kan erbjuda verktyg och en modell för att ge deras unga spelare justa värderingar.

De har båda en bakgrund inom fotbollen där de i unga år kom i kontakt med en jargong som inte är ovanlig i omklädningsrum. Ofta sexistiskt med en nedvärderande syn på homosexuella. Generellt vad i svepande ordalag kan kallas macho.
– Vi vill inte att de här unga killarna ska växa upp i en kvinnoförnedrande miljö med värderingar som de riskerar sprida i samhället när de blir vuxna, säger Shanga.

Idén att motverka de negativa krafterna och istället bidra till att kommande generationer byggs av hållbara värderingar och respekt ledde till att de i september i fjol bildade Ung Företagsamhet-företaget Locker Room Talk.
De har fått en rivstart.
I dag har de besökt cirka sjuttio klubbar och pratat värderingar. Linköping, Örebro och Stockholm har varit huvudorter för deras arbete. Målgruppen är i åldrarna 10 till 14 år.

– Det är helt otroligt att snacka med de här unga killarna. De är intresserade, positiva och nyfikna och ledarna har visat ett stort engagemang i vår modell, säger Rogiero.

Under åtta veckor har de ett 20-minuterspass per vecka innan ordinarie träning startar. Då lägger de grunden genom att prata om värderingar, manlighet och jämställdhet. De genomför olika övningar, har rollspel och tävlingar.
– Det tar tid att förändra beteenden och tankemönster. Det krävs tålamod i alla delar av livet, så även i det här arbetet, säger Shanga Aziz. Men många är väldigt positiva till att skapa en bättre attityd i sitt omklädningsrum. Vi är många som jobbar i rätt riktning.

Att den grabbsnackiga kultur som råder i många omklädningsrum riskerar att ge unga killar fel ideal och föredömen är ingen nyhet för någon. Att med Locker Room Talk-modellen ta sig an problemet på det här viset har aldrig tidigare gjorts.
De diskriminerar ingen sport – klubbar med bandy, basketboll, handboll, ishockey och fotboll i verksamheten har besökts.
– Vissa idrotter har en mer utbredd machokultur, säger Shanga Aziz. Att spela fysiskt och tufft på planen är okej, men det ska stanna där.

De samarbetar med SISU Idrottsutbildarna och sedan en tid tillbaka för de samtal med Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundets projektledare för jämställdhets- och inkluderingsfrågor.
När RF:s nya satsning på inkluderande idrott lanseras den 7 juni kommer Locker Room Talk vare en del av det arbetet, bland annat på en ny hemsida.
– Det är viktigt att det här budskapet kommer från flera olika håll, ledarna behöver hjälp att utbilda sig, säger Rogiero.

Framtiden, hur ser den ut?
– Vi hoppas kunna nå ut i varje omklädningsrum som finns för att prata om värderingar. Vi vill möta spelare, tränare och föräldrar och vi hoppas bli fler i Locker Room Talk som kan jobba med det här, vi skulle behöva anställa i Linköping, Stockholm och Örebro, säger Shanga.

Upplagt av: Roger Björkman