”Att kompromissa är inte att mötas i mitten”

Foto: Pontus Orre.

Över hälften av klubbarna och distrikten vill ha ett kunskapslyft om mångfald och hederskultur.
– Vår ambition är att ha ett kompetensteam senast våren 2018, säger SvFF:s Sevana Bergström.

Sevana Bergström, SvFF:s integrationssamordnare, har frågat Sveriges 3 200 föreningar och de 24 distrikten om vilka områden de behöver mer stöd inom. En majoritet, 57 procent, uppger att de vill lära sig mer om hederskultur.

Denna artikel är hämtad från Magasinet Fotboll #2 2017.

– Här finns fotbollens och idrottens stora utmaning. Det är intressant att även distrikten upplever sig ha en kunskapslucka inom detta område. Vår ambition är att starta ett kompetensteam som ska arbeta nära våra distrikt och föreningar för att öka kunskapen inom alla mångfaldsfrågor, säger Sevana Bergström.

Hon vill att fotbollen ska hitta en finansieringsmodell där enskilda klubbar kan använda arvoderade, utbildade ledare som i sin tur lär föreningar och distrikt om hederskultur.

- Vi kan inte begära att våra ledare, som redan nu lägger ner en massa timmar utan betalning, även ska klara ett så nytt och komplicerat område som hedersförtryck själva, säger Sevana Bergström.

Hon menar att en sådan satsning skulle medföra att fotbollen kan ta täten i arbetet med att uppfylla barnkonventionen, som Sverige har förbundit sig att följa.

- Det är en central fråga om vi på allvar ska hävda att idrotten verkar för integration. I dag finns det barn som inte har rätt till sin fritid och inte får idrotta, trots att de kanske vill det. Även idrotten bryter faktiskt mot barnkonventionen i dag och här vill vi inte kompromissa. Alla har rätt att engagera sig i vår idrott och inkluderas i samhället, säger Sevana Bergström.

Hon menar att det parallellt med bristen på kunskap finns en flathet eller feghet att ifrågasätta andra kulturer. Resultatet blir att barn har olika skyddsnät beroende på hur vuxenvärlden viktar olika kulturella kontexten.

- Men religion eller sedvänjor får aldrig bli en ursäkt för att hindra barn som vill idrotta från att göra det. Här måste samhället vara jättetydligt, säger Sevana Bergström.

Som ett första steg vill hon bilda ett kompetensteam där hon själv ska ingå. Det ska helst bestå av ett antal personer med djupare kunskap om hbtq, hederskultur, jämställdhet, rasism och diskriminering samt funktionsnedsättningar. Teamet ska stötta distrikten och föreningar i deras arbete inom dessa områden.

- Vi kan inte fortsätta att enbart stimulera integrationsprojekt med medel utan att det finns tydliga linjer kring vad vi vill uppnå, säger Sevana Bergström.

Undersökningen visar också att cirka 20 procent av föreningarna och distrikten vill lära sig mer om diskriminering och jämställdhet. Däremot uppger inte en enda klubb eller något distrikt att kunskap om hbtq-frågor behövs.

- Det leder till frågan om det döljer sig något bakom siffran. Jag har svårt att tro att ingen behöver lära sig mer om hbtq. En förklaring kan vara att man inte pratar om sådana ämnen, säger Sevana Bergström.

Sedan årsskiftet har hon besökt flera orter från norr till söder där hon har föreläst om hederskultur och integration. Seminarierna har varit välbesökta. Sevana Bergström har slagits av att det finns en genuin vilja och ett intresse att lära sig mer om frågorna.

- Absolut, och jag känner också att det finns en ärlig vilja från ledningen i SvFF om att detta är prioriterat. Vi pratar hela tiden om att fotbollen fostrar och det gör den. Men i dag fostrar den främst de barn som har en traditionell väg till och genom idrotten. Nu måste vi också på allvar inkludera alla andra grupper, säger Sevana Bergström.

När blir det integration på riktigt?

–När minoritetsgrupper får träffa majoritetssamhället utan att det görs avkall på statens satta värden, säger Sevana Bergström och avslutar:

– Att kompromissa handlar inte om att mötas i mitten. Det handlar om att tydliggöra vad som gäller och vad vi har kommit överens om i vårt demokratiska samhälle

Ur mångfaldsundersökningen

Vad skulle ni vilja ha för stöd från SvFF?
Föreningarna: 63 procent kompetenshöjning/utbildning.
Distrikten: 40 procent kompetenshöjning/utbildning.

Vilket område behöver ni mer kunskap inom?
Föreningarna: 80,6 procent Mångfaldsfrågor, 19 procent hederskultur och 23 procent barnkonventionen.
Distrikten: 60 procent hedersförtryck och våld.

Undersökningen genomfördes under våren 2017.

Upplagt av: Juan Martinez, Magasinet Fotboll. Foto: Pontus Orre