Samgående med SvFF stärker parafotbollen

Arbetet har skjutit fart efter en tids stiltje. Svenska Fotbollförbundet håller på att ta fram en tränarutbildning, ett stormöte är planerat till 3 mars och en förbundsrekrytering till tjänsten som ansvarig för parafotbollen pågår.

– Det ska bli spännande att följa utvecklingen nu. Det är många ledare och föreningar inblandade, vi har runt 100 föreningar, men jag ser att det växer... det är många som hör av sig, säger Karl-Erik Malmgren ordförande i fotbollskommittén för Svensk Parasport.

Karl-Erik Malmgren, 64 år, står för en 45-årig ledargärning inom svensk fotboll. I dag är han ordförande i Trollenäs IF, ordförande i fotbollskommittén för parasporten och sitter med i den styrgrupp som arbetar för att inkludera parafotboll i Svenska Fotbollförbundet.

– Det skulle ge en uppgång för oss. I dag har vi ingen uppbyggd struktur på det sätt som förbundet har. Utbildning, ledare, registrering av spelare, vi saknar en organisation för att bedriva vår verksamhet på ett riktigt bra sätt, säger han.

Specialidrottsförbundet Parasport Sverige organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Uppskattningsvis finns det mellan 4 och 5 000 parafotbollsspelare på olika nivåer.
Enligt Parasport Sveriges "strategi 2020" ska organisationen arbeta för att dess idrotter ska överföras till förbund som ansvarar för den specifika idrotten.
Sedan 2015 arbetar man tillsammans med Svenska Fotbollförbundet för en inkludering av parafotboll i SvFF.

Hur viktigt är det för er framtida utveckling att ta steget in i förbundet?
– Jätteviktigt, vi har sjösatt ett nytt regelverk men har haft svårt att implementera det i alla hörn av Sverige. Det kan vi inte göra förrän vi har ett förbund som har samma regler i alla distrikt. Och när klubbarna ska söka sanktioner för sina tävlingar saknar vi stöd för det. Det stödet finns i Svenska Fotbollförbundets organisation, säger Karl-Erik Malmgren.

Arbetet med att skapa förutsättningar för parafotbollen i Svenska Fotbollförbundets verksamhet har pågått en tid. Många pusselbitar ska på plats, lösningar behöver kluras ut, det finns regelverk och förordningar att förhålla sig till.
Många människor är inblandade i klubbarna, i distrikten och på förbundsnivå.
– Jag har legat på och vill gå snabbare fram, men jag inser att vi måste ta varje steg på rätt sätt så vi inte får för mycket bakläxa. Det måste få ta sin tid, Karl-Erik Malmgren.

Vad säger era distrikt och klubbar när du pratar med dem?
– Jag har inte hört något negativt om att parafotbollen ska in i Svenska Fotbollförbundet, det är något som de flesta vill. Att vi kan samla all fotboll under samma paraply är något vi alla tjänar på tror jag.

Vad är den största utmaningen för att få in parafotbollen i förbundsfamnen?
– Jag tror det gäller att få alla föreningar att tillsammans dra åt samma håll. Det är ingen lätt uppgift, varje distrikt och klubb kan lätt prata i eget intresse och glömmer den stora bilden och det bästa för svensk fotboll.

Sverige är ett avlångt land, förutsättningarna skiljer sig mycket mellan regionerna, egentligen ingenting nytt – men lösningarna behöver vara nytänkande.
– För att få ihop parafotbollen kan vi inte tänka 24 distrikt som det finns inom Svenska Fotbollförbundet. Vi har börjat skissa på olika regioner i stället för landskap för att få en större bredd. Förutsättningarna skiljer sig ganska mycket för våra medlemmar.

Tänk framåt fem år, vad ser du då?
– Kan 2018 bli ett år då vi sätter allt på pränt för att 2019 vara inne i Svenska Fotbollförbundets organisation då har vi gjort ett bra arbete. Det är mycket att göra, inte minst inom vår egen organisation, men jag är optimistisk.

FAKTA / organisation Parafotboll + SvFF

Styrgrupp:

  • Karl-Erik Nilsson, ordförande SvFF
  • Håkan Sjöstrand, generalsekreterare SvFF
  • Margareta Israelsson, ordförande Parasport Sverige
  • Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige

Projektgrupp:

  • Per Widén, chef Utbildningsavdelningen SvFF
  • Gunnar Pettersson, utbildningskonsulent SvFF
  • Pierre Blomqvist, tävlingskonsulent SvFF
  • Karl-Erik Malmgren, ordförande Parasport Sveriges fotbollskommitté
  • Sofie Gustafsson, idrottskonsulent Parasport Västerbotten
  • Jonatan Sandberg, chef Idrottsavdelningen Parasport Sverige.