Färjestadens GOIF får spela vidare i division 1 Södra Götaland

Den 2 augusti meddelades att Färjestadens GOIF blivit uteslutna ur division 1 Södra Götaland då laget lämnat WO till en match. Färjestaden hade rätt att överklaga beslutet och idag, 14 augusti, har Svenska Fotbollförbundets Förbundsstyrelse tagit beslut att laget får spela vidare i serien.

Så här skrevs på svenskfotboll.se 2 augusti:

"Färjestadens GOIF utesluts ur damernas division 1 Södra Götaland efter att ha lämnat WO i bortamatchen mot Eskilsminne IF den 29 juli. Det har tävlingskommittén beslutat. Färjestadens GOIF kan överklaga beslutet senast den 16 augusti."

Förbundsstyrelsen beslutade den 8 augusti 2017 att meddela prövningstillstånd, med hänvisning till att det var av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas. I dag kom beslut från Förbundsstyrelsen att Färjestadens GOIF får spela vidare i serien.

Färjestaden har hos Förbundsstyrelsen angett att uteslutning är ett alldeles för hårt straff. Föreningen har till stöd för sitt överklagande angett bl.a. att beslutet att lämna w.o. har tagits på enskilt bevåg, utan att förenings styrelse meddelats.

Förbundsstyrelsen skriver i beslutet:

" Enligt 2 kap. 21 § andra stycket TB ska som huvudregel förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar uteslutas ur den tävling laget deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras. Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas.

Enligt Förbundsstyrelsen bör ett beslut i en förening om att utgå ur, eller lämna w.o. till match i, en förbundsserie fattas av föreningensstyrelse, såvida styrelsen inte uttryckligen delegerat denna beslutanderätt."