Tydliggörande om ”Future Team”

Future team är Svenska Fotbollförbundets satsning på spelare i åldrarna 15-17 som hunnit långt i sin fotbollsutveckling, men har en senare fysisk utveckling än genomsnittet. Dagens Nyheter rapporterar idag om ett par olyckliga ordval i ett arbetsdokument om Future team. SvFF beklagar formuleringarna, och vill samtidigt ge en kort bakgrund till hela Future team-satsningen.

Future Team är en utvidgad landslagsverksamhet för unga spelare med senare fysisk mognad än genomsnittet. Syftet är att fånga upp talanger som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala kvaliteter men som ännu inte kan konkurrera fysiskt.

Satsningen är viktig för svensk fotbolls utveckling. Den är också i linje med den samlade idrottsrörelsens ambition att fler ska välja att idrotta längre. Vår uppfattning är också att den är mycket uppskattad av spelarna.

För att bedriva verksamheten krävs en kontinuerlig inventering av spelare i de aktuella åldrarna, som kan vara aktuella för spel i något future team. I ett internt brev från SvFF används ett par olyckliga formuleringar – "pojkutseende" och "pojkkropp" – för att beskriva denna process, vilket DN idag rapporterar om.

Vi beklagar dessa ordval, och förstår att de har väckt reaktioner. De spelare som kan vara aktuella för future team har en sen fysisk, muskulär utveckling för sin ålder. Det är så vi borde ha uttryckt oss.

Det här är future team

  • I P15-, P16-, och P17-landslagen har Sverige future teams parallellt med de ordinarie pojklandslagen.
  • Spelare i future teams har en senare fysisk, muskulär utveckling än genomsnittet i åldersgruppen.
  • Första samlingen för Future Team (33 spelare) är på hösten året då spelarna fyller 15. Därefter är det tre samlingar under P16-året (där en är en fyrnationsturnering) och till sist en samling på våren det år spelarna fyller 17.