Taket öppet på Friends arena

Se till att klä dig varmt i kväll om du ska gå på playoff-matchen mellan Sverige och Italien.

Playoff-matchen mellan Sverige och Italien kommer att spelas med öppet tak på nationalarenan Friends arena. Det beslutades i morse på "match coodination meeting".

Så tas beslutet om taket

Klockan 10.30 på matchdagen beslutas om taket ska vara stängt eller öppet. Då tas beslutet om öppet eller stängt tak vid ett "match coordination meeting".
Svenska Fotbollförbundet (och alla andra inblandade) är underställda FIFA:s och UEFA:s regelverk i denna fråga. Grundregeln är att taket ska vara öppet.

Stängt tak blir det om en samlad bedömning tydligt visar att det är risk att planen förstörs på grund av väderleken, och att matchen därför kan behövas ställas in.
Även om det inte föreligger risk för att planen förstörs kan matchen spelas med stängt tak om båda lagen, domare, delegater från FIFA och UEFA och arenaägare enhälligt kommer överens om detta.