Analys av Superettans ekonomi 2016

Superettanklubbarnas intäkter (inklusive ränte- och andra finansiella intäkter samt extraordinära intäkter) uppgick år 2016 till 250 mkr (2015: 308,5 mkr), vilket är en minskning med 19 procent jämfört med föregående år.

Att intäkterna har sjunkit jämfört med föregående är också hänförligt till att klubbar som IF Brommapojkarna och Östersund FK inte spelade i Superettan 2016, dessa tillsammans omsatte ca 80 mkr varav IF Brommapojkarna omsatte nästintill dubbelt så mycket som Halmstad BK gjort under 2016.

Under 2016 redovisade Superettan totalt ett samlat eget kapital uppgående till + 1,0 mkr per den sista december 2016 (2015: 7,0 mkr). Det egna kapitalet har sjunkit jämfört med föregående år vilket delvis förklaras i att den klubben (IF Brommapojkarna) med störst eget kapital 2015 inte spelade i Superettan 2016, samt att klubbar som Assyriska FF, Ängelholms FF, Degerfors IF och Syrianska FC som spelade i Superettan både 2015 och 2016 redovisar ett sämre resultat vilket i sin tur påverkar det egna kapitalet. Vilka klubbar som spelar i serien aktuellt år har alltså en stor del i förändringen av de egna kapitalet samt resultatet.

IK Sirius FK och Athletic FC Eskilstuna som hamnade på första respektive andra plats var väldigt lyckosamma under 2016, då respektive poäng kostade klubbarna endast 284 tkr respektive 208 tkr för deras 61 poäng. I Jämförelse kostade varje intjänad poäng för Assyriska FF 582 tkr, vilket visat sig vara väldigt kostsamma poäng då klubben åkte ur Superettan.

Upplagt av: Gabriel Altun