Enighet om nya tränarlicensen

Svensk fotboll har i enighet beslutat att införa tränarlicens i Allsvenskan från och med 2011 - precis samma krav som finns i övriga medlemsförbund inom FIFA och UEFA.

Samtliga inblandade parter försöker att på olika sätt höja standarden på fotbollen. Alla beslut om anläggningskrav, utbildningskrav, etc. har självfallet
den ambitionen.
Besluten tas inte av några enstaka personer, utan (i varje led av fotbollsrörelsen) av kongressliknande församlingar, efter väl förankrade och genomarbetade förslag.
Detaljbesluten tar däremot inte dessa förbund, det gör den enskilda klubben.
När någon skriver "Svenska Fotbollförbundet" eller "förbundet" är det nästan alltid ett beslut av fotbollsrörelsen (24 distrikt, hela SEF-styrelsen, hela EFD-styrelsen och Förbundsstyrelsen - ja, vid ett Representantskapsmöte där alla Tävlingsbestämmelser fatslås).
Följande fakta finns kring kravet på en tränarlicens, som införs i Allsvenskan från och med 2011:
- Enighet har varit rådande om att det är ett starkt önskemål om att alla allsvenska föreningar ska ha en tränare med den högsta utbildningen,
- Uppdraget till förbundet är att se till att tränarutbildningen dimensioneras för att klara rörelsens krav,
- Ambitionen är att varje förening ska ha minst en person med den högsta utbildningen,
- Om någon förening misslyckas leder inte detta till poöngavdrag eller nedflyttning utan till andra konsekvenser,
- Utbildningen är naturligtvis ingen garanti för sportslig framgång, men totalt bör det leda till en bättre verksamhet.
När man överför detta till förbundskaptensverksamheten så ska påpekas att det inte är någon tränarverksamhet typ den som finns i en elitförening
Ex.vis har förbundskapten Erik Hamren, som har den högsta tränarutbildningen, önskat vissa medarbetare runt sig.
Det är lika naturligt som när tidigare kaptener gjort det. Då är det SvFF:s uppgift att tillgodose dessa så gott vi kan.
När Erik ville ha hjälp med kontakten med spelarna (och själv leda träningarna) så skapas en organisation som motsvarar hans förväntningar.
Marcus Allbäck gör där idag ett utmärkt arbete i sin kontakt med spelarna, som är hans roll i organisationen - inte att vara tränare för landslaget.