SvFF:s utredning rör endast Cabrera

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd utreder fotobollsagenten Oliver Cabreras handhavande och roller i samband med en del spelarövergångar till utländska klubbar.

Detta sedan en TV4-granskning visat att Cabrera kan ha representerat både spelaren och klubben, vilket enligt reglementet inte är tillåtet.

Arbetet pågår för tillfället.

I medierapporteringen har antytts att SvFF:s chefsjurist Krister Malmsten också skulle vara en del i utredningen, eftersom han pratat med Cabrera om gränserna för agenter.

- Malmsten är inte föremål för någon disciplinutredning. Hans uppgift, liksom övriga SvFF:s tjänstemän, är att svara på allmänhetens, spelare, ledare, föreningars och även licensierade agenters frågor och har vårt fulla förtroende. Disciplinnämnden har frågat SvFF:s Generalsekreterare Mikael Santoft om hjälp med en handläggare och vi har fått svar att säkerhetschefen Anders Sigurdson ska assistera oss och det är vi nöjda med, säger Disciplinnämndens ordförande Kenneth Tallinger.

Utredningen ska förhoppningsvis bli klar under maj månad.