Svensk fotboll är som samhället i övrigt

Det svenska samhället har förändrats.
Det innebär att svensk fotboll, som är en stor del av det, också har gjort det.

Sveriges Radios "Kaliber" tog förra helgen upp en för svensk fotboll viktig sakfråga:
"Våldet har ökat inom fotbollen under elitskiktet och ingen vågar polisanmäla. Och förbunden gör ingenting åt det" (OBS: min egen slutsats av programmets innehåll).

"Kaliber" har gjort en ambitiös granskning, som utgått från antalet anmälningar och bestraffningar inom några av våra största Distriktsförbund i serier från div.IV och nedåt. Dessutom har man granskat några fall extra noga och pratat med de inblandade om upplevelsen, åtgärder som gjordes eller inte.

Från fotbollens sida tycker vi det är bra att även steget under elitfotbollen belyses (för en gångs skull). Men den kritiska granskningen blir allt för negativ för en rörelse där trots allt merparten av verksamheten fungerar väldigt väl och där oroligheter, våldsamheter, inte alls förekommer. Slutsatsen i "Kaliber" blir därmed lite skev.
Fotbollen består ungefär av en miljon engagerande människor i olika roller: aktiva, ledare, supportrar, föräldrar, domare, ideella funktionärer. I denna stora mängd människor skiljer vi oss inte från samhället i övrigt i antalet som har ekonomiska problem, arbete eller inte, hetsigt humör, problem i skolan eller på fritiden, ogillar ledarna, domarna eller reglerna. Kort sagt: vi är en spegling av samhället. Vi kommer från väldigt olika bakgrunder, med olika värderingar. Det ser vi som vår styrka totalt sett och inte en svaghet. Så ser Sverige ut idag och där är fotbollen oerhört betydelsefull - eftersom alla kan delta på sina villkor.
På fotbollsplanen har vi dock samma regler att förhålla oss till. Precis som i samhället i övrigt kan vissa acceptera det bättre än andra.
Det spelas över en halv miljon matcher om året i vårt avlånga land. Attityden, oroligheterna, tendenserna till ökat våld finns i samhället - och därmed även inom fotbollen. Det är ingen hemlighet, inget som vi gömmer undan.
Fotbollen gör olika saker, driver projekt, ändrar regler för att förhindra detta. Alla ska kunna känna sig säkra (och glada!) när de på något sätt är engagerade i den fotboll de älskar.

Alla aktiva tillhör en förening. Det kan vara som aktiv, medlem eller supporter. Föreningen, laget och alla inblandade har ett stort ansvar gentemot fotbollen som sport och samhällsbärare. Om en match går snett av något skäl har alla inblandade ett ansvar, det går inte att krypa undan. Våld ska inte förekomma, om så gör ska polisen kopplas in. Men fotbollens regler, off eller onside osv, det sköts av fotbollen självt.
Fotbollen ska göra mer – precis som samhället i övrigt. Men rent polisiära frågor ska dock polisen ta hand om – inte fotbollen. Precis som i samhället i övrigt.

Vi skyller inte ifrån oss, men det finns olika sätt att angripa frågan. "Kaliber" och andra kan gärna också granska Gothia cup och andra turneringars betydelse för samhället, alla de sociala projekt våra klubbar genomför i och utanför landets gränser, ungdomsturneringen Sanktan i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eller vad fotbollen spelar för roll i integrationen för alla de svenska spelare som idag återfinns i olika landslag och i alla våra serier. Människor med annan bakgrund än den traditionella svenska tillför vår fotboll enorma kvaliteter – på alla plan - och det är vi stolta över.

Jonas Nystedt
Informationschef

Här nedan följer en kommentar från tre av de Distrikt som granskades i "Kalibers" granskning för en slags flathet kring oroligheterna vid fotbollsmatcher.


Ulf Larsson, kanslichef Skånes Fotbollförbund
-
Det är riktigt att våldet breder ut sig även inom som programmet redovisar, om jag får tala för vårt Distrikt. Men det är lätt för folk som sitter "på läktaren" att ha synpunkter. Rent generellt kan jag tycka att det kanske är det tid att "titta över" straffsatserna i Tävlingsbestämmelserna (TB).
-Alla inblandade vet att det i grunden är ett samhällsproblem. I Skåne har vi precis tagit ett förbundsövergripande beslut som är prioriterat ett antal år framåt, gällande problemet med fotbollsvåld. Detta kommer inom någon månad (i alla fall innan jul) att utmynna i en mängd åtgärder, både ur inofficiell bestraffningssynpunkt, samtidigt som framsyftande åtgärder/utbildningar också kommer att tas fram. Detta arbete kommer att till ca 50% att göras av Skånes FF själv och till ca 50% i samarbete med Skånes Idrottsförbund och Malmö Kommun (i Skåne är problemet i princip Malmörelaterat).

Ulf Henriksson, kanslichef Stockholms Fotbollförbund
-Vår bedömning är att våra åtgärder i början på 2000-talet har gett effekt, vi är konsekventa i vår bedömning och tillämpar nolltoleransen. De allra flesta sköter sig bra, även om ett hårdare samhällsklimat smittar av sig på planen så känner vi inte att oroligheterna får spelare att avhålla sig från sin älskade fotboll.
-Hitills under 2010 så har vi inga bestraffningar över sex månader, det vill säga inga på 12, 18 eller 24 månader. Vi har alltså endast tre stycken 6 månaders avstängningar under året.
-Vissa matcher som spelas så har vi matchkontrollanter på plats och det innebär att det blir lugnare. Det finns föreningar som begär matchkontrollanter. I dessa matcher så tillsätter vi matchkontrollanter. Och då är det lugnt, med vår medverkan ute på plan så blir klimatet bättre. Tävlingskommittén (TK) kan också utdöma fast matchkontrollant som är olika från match till match och betalas av utdömd förening motsvarande domarearvodet.

Bert Andersson, ordförande Göteborgs Fotbollförbund:
-Vi har läst rapporterna som handlar om "den nedslagne domaren" i programmet "Kailber" och kan konstatera att även om båda parternas beskrivningar skiljer sig åt så har det definitivt inte förekommit någon nedslagning. Domaren beskriver det som att han fick ett lätt slag mot bakhuvudet och spelaren beskriver det som att han slog till domaren lätt högt upp på ryggen.-Jag vill inte recensera eller betygsätta vårt bestraffningsorgan men jag förstår att man utgått från dessa beskrivningar och givit ett relativt milt straff vilket troligen (och enligt min uppfattning) är ett feltänk då vi i princip alltid skall ha nolltolerans mot fysisk kontakt med domaren. Följer man texten i SvFF:s normalstraffskala så borde bestraffningen varit 8-10 veckors avstängning. Domaren skulle dessutom ha avbrutit matchen efter den inträffade händelse (jämför Danmark-Sverige i Köpenhamn).-Vi utreder ett antal andra fall och de ber jag att få återkomma till då vi inte har hela dokumentationen ännu. Som en åtgärd att minska oroligheterna vid svåra matcher har styrelsen redan givit vårt bestraffningsorgan möjligheten att ålägga vissa föreningar att använda sig av tredomarsystem vid flera matcher i de lägre Distriktsserierna. Normalt döms seriematcher i div 6 och nedåt av en ensam domare.