Förebyggande träning effektivt sätt att minska risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare

Ett enkelt träningsprogram på 10-15 minuter minskar kraftigt risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare. Det visar en unik studie utförd av Markus Waldén och Martin Hägglund vid Linköpings Universitet. Projektet "Knäkontroll" som tagits fram på initiativ av Folksam och Svenska Fotbollförbundet ska nu föras ut till så många av landets fotbollföreningar som möjligt.

- Det är självklart en viktig fråga för oss att förebygga dom här skadorna så långt som möjligt. Vi har satt av medel i förbundets budget 2011 för att sprida den här informationen ut i fotbollsfamiljen, säger Gillis Person, styrelseledamot i SvFF.

Knäskador är vanliga i fotboll och tonårsflickor är särskilt utsatta. En av fotbollens värsta mardrömmar, främre korsbandsskadan, tvingar vissa spelare att sluta med fotboll och många får framtida knäproblem. Tidigare studier på området har visat att det är mycket svårt att minska antalet knäskador i fotboll. Under 2009 genomfördes därför "Knäkontrollstudien", som är den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen med syfte att förebygga skador inom idrott.

Cirka 500 av drygt 700 möjliga lag med flickor födda 1992-1996 i åtta av Sveriges 24 fotbollsdistrikt accepterade att delta i studien. Hälften av föreningarna valdes slumpmässigt ut att träna enligt SISU:s uppvärmningsprogram "Knäkontroll" medan andra hälften fungerade som kontrollgrupp. Totalt sett fullföljde 341 lag med fler än 4500 spelare studien.

Resultaten visar att gruppen som tränade knäkontroll hade en betydligt lägre risk (två tredjedelar) att drabbas av främre korsbandsskada jämfört med kontrollgruppen. Spelare som tränade programmet minst en gång i veckan under säsongen drabbades dessutom bara av hälften så många akuta knäskador totalt sett, inklusive knäskador som uppstått utan kontakt med annan spelare och svåra knäskador med mer än fyra veckors frånvaro från spel.

Knäkontrollprojektet initierades 2008 av Svenska Fotbollförbundet och Folksam. Syftet är att utbilda fotbollstränare, ledare, föräldrar samt spelare i hur man kan träna Knäkontroll och har som målsättning att förebygga knäskador hos flickspelare 12 år och uppåt. Drygt 100 sjukgymnaster i hela landet har redan utbildats i Knäkontroll.

- En knäskada på en tonårstjej kan leda till livslånga problem - inte bara på fotbollsplan utan även i vardagen. Därför är vi på Folksam stolta över vårt initiativ till Knäkontroll. Det är en konkret insats för att förebygga knäskador för en ny generation fotbollstjejer, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.

Folksam försäkrar sedan 1964 samtliga fotbollsspelare i Sverige, och varje år anmäls cirka 800 knäskador från dam- och flickfotbollen. I åldrarna 13-17 år ersätts drygt 100 fotbollstjejer årligen för knäskaderelaterad invaliditet (bestående besvär). Dom allvarliga knäskadorna är tre gånger vanligare hos unga kvinnor jämfört med jämnåriga män.

CD:n "Knäkontroll – Förebygg skador – Prestera Bättre" innehåller enkla grenspecifika övningar att användas under uppvärmingen. Övningarna kan individanpassas, och målet är att bana in ett bra rörelsemönster med god knäkontroll i tidig ålder, samt att förbättra bålstyrka, benstyrka, landningsteknik, balans och koordination.

- Det vi rekommenderar är att föreningarna lägger in Knäkontroll-övningarna regelbundet i lagens träning. Det handlar om 10-15 minuter i samband med uppvärmingen, helst två gånger i veckan. Det viktiga är att övningarna görs noga, det vi vill göra är att lära in det rörelsemönster som förebygger skadorna. När vi har följt upp projektet så har vi märkt ett stort intresse av vidareutbildning i föreningar som arbetar med flickor i dom här åldrarna, säger Annica Näsmark som är en av de ansvariga för Knäkontrollprojektet.

Ansvariga forskare för "Knäkontrollstudien" är Markus Waldén och Martin Hägglund vid Linköpings universitet.