Grupp utreder uppgifter om trakasserier

Svenska Fotbollförbundet uppmärksammades igår på medieuppgifter om sexuella trakasserier mot en tidigare anställd. Händelserna ska ha ägt rum under åren 2004 och 2005. Handlingarna är oacceptabla och helt oförenliga med Svenska Fotbollförbundets värdegrund som bland annat säger att vi alltid ska motverka alla former av diskriminering.

Svenska Fotbollförbundet tillsatte igår en särskild grupp som ska titta närmare på uppgifterna. Uppdraget är att skapa en tydligare bild av vad som hänt och även hur Svenska Fotbollförbundet hanterat sin roll som arbetsgivare. Gruppen ska därefter också bedöma vilka åtgärder som är möjliga att vidta.

Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand:

- Nolltolerans mot all form av diskriminering gäller. Vi ska alltid agera kraftfullt om individer eller grupper utsätts för kränkande behandling – vare sig det sker utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller annan grund.