SvFF om #timeout-uppropet

Idag publicerar Dagens Nyheter uppropet #timeout – idrottens egna #metoo-upprop. 2290 kvinnor inom idrottsvärlden har skrivit under uppropet, däribland ett antal kvinnor inom fotbollen.

- Det är upprörande att ta del av berättelserna – samtidigt som det är positivt att så många kvinnor träder fram och låter oss få veta vad de har varit med om. Det är upplevelser som är helt oacceptabla, och som visar hur viktigt det är att vi, inom fotbollen och hela idrottsrörelsen, jobbar ännu hårdare med värderingar och jämställdhet, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare, Håkan Sjöstrand.

- Jag tycker samtidigt det är viktigt att inte glömma bort att det trots allt görs mycket inom fotbolls-Sverige för att stödja inkludering, och motverka kränkningar och utanförskap. Svenska Fotbollförbundets initiativ "Alla är olika – olika är bra" innehåller många exempel på insatser som bidrar till ökad jämställdhet, integration och tolerans.

- Jag vill också återigen påminna om att vi inom Svenska Fotbollförbundet har nolltolerans mot alla typer av diskriminering. Vi går alltid till botten med uppgifter om kränkande behandling, om vi uppmärksammas på sådana händelser.