Håbo ersätter Falu FK

Falu FK har begärt sig själva i konkurs och i enlighet med vakansordningen kommer Håbo FF att överta Faluns plats i div 3 Södra Norrland 2015.

Det hela är villkorat av att Falu FK i konkurs inte når framgång i ett eventuellt överklagande till Riksidrottsnämnden av SvFF:s beslut. Håbo övertar Faluns plats i spelordningen och nu vidtar överenskommelse med övriga föreningar beträffande speltider.