Serieförslag utskickade

Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning har i dagarna sänt ut förslag för nästa års seriesammansättning i division 1 damer och division 1-2 herrar. För division 3 herrar har ett andra, reviderat, förslag idag gått ut.

Distrikten har nu på sig till den 22 november kl 10 att inkomma med synpunkter på de utsända förslagen.