Förslag på seriesammansättning div. 1-3 herr och div. 1 dam

Svenska Fotbollförbundet har kommit med ett remissförslag på seriesammansättning för div.1-3 herr samt div.1 dam säsongen 2018. Se länken nedan för mer information.

I det fall berörda föreningar har synpunkter på lagt förslag ska dessa lämnas genom berört distriktsförbund senast den 23 november.

I de fall föreningar från samma stad tvingats delas upp i olika serier sker indelningen av dessa i samråd med berört distriktsförbund. Frågor gällande denna indelning hänvisas således till berört distriktsförbund.

Slutgiltigt fastställs seriesammansättningen vid SvFF:s representantskapsmöte den 1 december.