Överskott för klubbarna 2016

Det fanns mycket att glädjas åt 2016 för Linköpings FC.

Klubbarna i Damallsvenskan visade sammantaget ett överskott säsongen 2016. Generellt ökade intäkterna mer än kostnaderna och den procentuellt bästa utvecklingen uppvisade svenska mästarinnorna Linköping. Allt detta och mycket mer utvisar den årliga analysen av Damallsvenskans ekonomi.

En sammanställning av de inskickade ekonomihandlingarna från klubbarna, vilka deltog i Damallsvenskan under 2016, visar att klubbarna redovisade ett sammantaget överskott avseende fotbollsverksamheten uppgående till + 1 692 tkr (2015: - 3 666 tkr) och intäkter uppgående till 122 714 tkr (2015: 103 072 tkr).

Intäkterna har ökat med ca 19 procent jämfört med föregående år medan kostnaderna har ökat med 13 procent, vilket visar på en positiv ekonomisk utveckling för Damallsvenskan trots ett uteblivet tv-avtal. Likt föregående år redovisar sex klubbar ett ekonomiskt överskott medan övriga hamnade på ett underskott.

Det samlade egna kapitalet för Damallsvenskan 2016 var + 22 582 tkr, (2015 +36 497 tkr, 2014 + 5 706 tkr). Totalt har det egna kapitalet för damallsvenskan sjunkit under året i jämförelse med 2015, vilket i sin tur är hänförligt till att AIKs damlag åkte ur den högsta serien 2015 varpå de egna kapitalet innefattade hela AIK Fotboll AB-koncernen (+29 581 tkr). Två klubbar redovisar ett negativt eget kapital under 2016 att jämföra med fyra klubbar föregående år.

Slutligen kan konstateras att säsongen 2016 var ett bra år för Damallsvenskan med ökade intäkter och allmänt sett en ekonomi i balans.

Upplagt av: Gabriel Altun