TK-beslut i arenaärenden rörande Jönköping, Vittsjö och Hammarby

SvFF:s Tävlingskommitté har vid möte tagit beslut i tre ärenden som rör arenakraven för elitföreningar, i det här fallet Jönköping i Allsvenskan samt Vittsjö och Hammarby i Damallsvenskan.

Alla tre föreningarna har nu beviljats dispens i olika grad, i enlighet med de krav som ställts på övriga föreningar i tidigare ärenden. Denna likabehandlingsprincip är central.

Jönköping får, efter att ha inkommit med finansiering och tidsplan för nya Jordbrovallen som ska tas i bruk till säsongen 2020, dispens för spel på Stadsparksvallen till och med säsongen 2019.

Vittsjö har kommit in med önskan om omprövning av TK:s tidigare beslut rörande Vittsjö IP och har nu också inkommit med finansiering och tidsplan.
Föreningen har därmed inkommit med ett material som mer än väl lever upp till vad som avkrävts andra föreningar som erhållit dispens. Därför får man dispens till 24 maj under förutsättning att man inför seriestarten inkommer med giltigt belysningsmätningsprotokoll. Sedan ska arenan leva upp till kraven.

Hammarby har prövats och delvis godkänts i förhållande till arenakraven i Damallsvenskan. Föreningen ska dock senast den 1 april komplettera med belysningsmätningsprotokoll och test av konstgräs på Zinkensdamms IP. Fråga om slutligt godkännande kan därefter prövas.

Bakgrund

SvFF:s arenakrav som de ser ut idag beslutades redan hösten 2008. För att föreningarna skulle ha tid att anpassa sig fick man fram till säsongen 2014 på sig innan kraven faktiskt trädde i kraft.
Vittsjö har vid tre tillfällen fått dispens för sin arena, men utifrån att man fortfarande inte byggt sin läktare beslutade TK i februari att dispensen inte förlängs.

Initiativet till dagens arenakrav kom från elitföreningarna själva och under tidens gång har vissa krav justerats. I Damallsvenskan har, bland annat, kravet på antal sittplatser under tak sänkts från 1000 till 800. Elitföreningarnas intresseorganisation Elitfotboll Dam (EFD) har inte motionerat eller verkat för andra justeringar.

Kontaktperson: Gerhard Sager, ordf SvFF Tävlingskommitté