Alexander Gerndt tillgänglig för landslagsspel

Svenska Fotbollförbundets styrelse beslöt på fredagen att spelaren Alexander Gerndt på nytt är tillgänglig för landslagsspel.

SvFF:s styrelse motiverar sitt beslut så här:
"Med hänvisning till den senarelagda rättegången rörande landslagsspelaren Alexander Gerndt har nu Förbundsstyrelsen beslutat att Gerndt på nytt är tillgänglig för landslagsspel, i väntan på att en ny rättegång och ny dom meddelats.

Svenska Fotbollförbundets styrelse (FS) har efter tingsrättens dom förklarat att Alexander Gerndt tills vidare inte var uttagbar till landslagsspel. Detta har gällt sedan mitten av december 2011, och därmed en längre tid än vad åklagaren yrkade på i fängelsestraff.

Alexander Gerndt är misstänkt för hustrumisshandel och dömd i tingsrätten. Åklagaren hade yrkat på fängelse i tre månader, domstolen beslutade om villkorlig dom och böter.
Domen har inte vunnit laga kraft, och såväl försvaret som åklagaren har överklagat domen. Ny rättegång har varit utsatt till den 3:e maj, men har nu flyttats till ett senare tillfälle, sannolikt i höst.

Svenska Fotbollförbundet tar avstånd från all form av kvinnomisshandel i allmänhet och hustrumisshandel i synnerhet. Detta är inte förenligt med att representera något av våra landslag.

Förbundsstyrelsen kommer att följa Hovrättens förhandlingar noga. Vid friande dom - eller om Tingsrättens dom fastställs i Hovrätten - är Gerndt tillgänglig för landslagsspel efter dagens FS-beslut.
Vid annan dom i Hovrätten kommer Förbundsstyrelsen att på nytt ta upp ärendet till prövning".