Svårt mäta samhällsnytta

Hundra sociala fotbollsprojekt har kartlagts. Målet är att visa samhällsnyttan och bygga modeller för hur idrottens insatser kan bli mer varaktiga.

Martin Carlsson-Wall

Av de 100 projekt i olika fotbollsklubbar som Handelshögskolan har kartlagt finns 62 i Sverige och 38 i fem andra länder (Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Belgien). De vanligaste inriktningarna på projekten:
- Integration och social inkludering (29  stycken).
- Utbildning, mentorskap och arbete (23).
- Hälsa och välmående (12).

Martin Carlsson-Wall leder Handelshögskolans forskningscenter "Center for Sports and Business". Sedan januari 2016 har hans forskningsteam studerat fotbollsklubbarnas samhällsnyttiga arbete och hur det kan utvecklas.

Studien görs tillsammans med forskare från Wharton School i Philadelphia, en av världens främsta handelshögskolor.

Första delen av programmet har varit kartläggning och faktainsamling från 100 föreningsdrivna projekt i Europa, varav 62 i Sverige. Analysen av materialet har bara precis börjat, men Martin Carlsson-Wall kan redan dra flera preliminära slutsatser.
– Det finns stort engagemang i såväl elitklubbar som breddklubbar, men det bygger i hög utsträckning på eldsjälar, säger han.

Nästan alla projekt har problem med långsiktigt finansiering. Här finns ett dilemma. För att företag eller organisationer ska vilja gå in med pengar krävs ofta att det sociala arbetet är mätbart. Men få föreningsprojekt lyckas hitta fungerande sätt att mäta effekterna av sina insatser.
– Även om man ser att det görs en massa bra arbete i föreningarna är det svårt att vetenskapligt bevisa effekterna. Och även om man klarar att mäta så riskerar projekten att mäta fel saker, ofta det som är kvantifierbart i stället för det som ger kvalitet, säger Carlsson-Wall och fortsätter:
– För mycket mätande och dokumenterande gör också att projektet kan bli så byråkratiskt att ideella krafter tappar motivationen att engagera sig.

En sak som många efterfrågar är tydliga nätverk där man kan utbyta erfarenheter.
– Här finns stor potential för Svenska Fotbollförbundet både centralt och regionalt att bygga en stödorganisation. I dag finns embryon till nätverksforum men det kan utvecklas mycket mer.

Enligt Martin Carlsson-Wall är det också viktigt att förbundet uppmärksammar goda projekt, på både riks- och distriktsnivå.
– Positiv uppmärksamhet kan få eldsjälar att orka jobba vidare. Det kan också inspirera andra föreningar att sätta igång liknande arbete.

Handelshögskolans forskningsprogram har under hösten gått över i en analysfas. Om finansieringen kan säkras är målsättningen att tillsammans med forskarna vid Wharton i USA:

  • Genomföra fyra pilotprojekt i socialt utsatta områden.
  • Bygga modeller för hur idrottsföreningars sociala insatser kan bli mer varaktiga och självfinansierade.
  • Skapa en sorts handbok för idrottens samhällsnyttiga arbete.

Upplagt av: Jakob Lundberg, Magasinet Fotboll.