"Visa upp eldsjälarna"

Svensk fotboll gör verkligen skillnad, visar en färsk undersökning.
– Jobbet som görs ute i föreningarna är fantastiskt, säger SvFF:s Mikael Jiffer.

Mikael Jiffer.Idrottsminister Gabriel Wikström har vid flera tillfällen talat om hur viktig idrottens och fotbollens roll är för samhället. Inte minst som ett integrationsverktyg under det senaste årets flyktingmottagande i Sverige.

På uppdrag av SvFF har Howcom/Norstat gjort en varumärkesundersökning av svenskarnas syn på svensk fotboll. Den visar att många tycker att fotbollen gör skillnad. 32 procent instämmer helt i att fotbollen har en viktig roll i samhället.

– För att vara framgångsrika med integrations- och flyktingfrågor behöver alla arbeta tillsammans, fotbollen, idrotten i stort, myndigheter och regeringen. Vi har en löpande dialog med Gabriel Wikström och hans stab om hur vi gemensamt kan utveckla ännu fler initiativ för ett bättre samhälle. Klart att det är kul att idrottsministern uppmärksammar arbetet i svensk fotboll, säger Mikael Jiffer, marknads- och försäljningschef på SvFF.

Han började på förbundet i fjol och har mångårig bakgrund inom sponsrings- och varumärkesarbete på flera miljardföretag.
– Självklart har det här arbetet en positiv effekt på fotbollens varumärke, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att fotbollen nyttjar sin kraft till att få ett bättre samhälle. Fotbollen suddar ut gränser och hjälper exempelvis till med integration av de flyktingar som kommer till Sverige.

Undersökningen från HowCom/Norstat görs varje kvartal och har hittills släppts två gånger. I den senaste är 3 714 personer intervjuade. Syftet är att förstå hur fotbollen uppfattas och att ge underbyggd fakta i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
– Den ger oss vägledning i vilka frågor som är viktiga för samhället och våra intressenter. Vi har generellt höga siffror i undersökningen, vilket naturligtvis är kul. Men även om vi är stolta så är vi inte nöjda. Det ligger mycket arbete framför oss. Fråga mig igen om ett år så får vi i jämförelse se vad vårt arbete har åstadkommit då.

Fotbollen är den idrott i Sverige som har flest aktiva, både spelare och ledare. Över en miljon människor är medlemmar i en fotbollsförening. Många fler är på olika sätt en del av fotbollen som en folkrörelse.
42 procent, eller totalt tre miljoner, av svenskarna i åldern 15 till 75 år är aktiva eller på annat sätt engagerade i fotboll. 43 procent av de intervjuade i undersökningen svarar att de instämmer helt med att fotbollen bland annat har en positiv inverkan på folkhälsan.

– Svensk fotboll och våra drygt 3 000 föreningar spelar en viktig roll i samhället. Vi når miljontals. Fotbollen är en multikulturell, gränsöverskridande företeelse som alla förstår. Oavsett bakgrund, kön, etnisk tillhörighet så är fotbollens språk detsamma.

Mikael Jiffer understryker också att det "vi" han talar om är alla i den svenska fotbollsfamiljen.
– I jämförelse med våra föreningars arbete gör SvFF lite. Vår roll och vårt arbete handlar i grunden om två saker: att samla kraften i ett gemensamt uttryck och framför allt att skapa förutsättningar för våra föreningar att göra ännu mer, säger Mikael Jiffer och fortsätter.

- Vi har många fantastiska exempel på vad som görs i våra föreningar. Engagemanget är outtröttligt och jag får dagligen samtal och mejl från föreningar som vill göra mer. Fotbollens räckvidd, från den lilla klubben som brottas med ekonomin till de stora elitklubbarna och landslagsspelarna, är enorm. Men vi måste visa upp eldsjälarna ännu bättre.

FAKTA: Svensk fotboll i siffror

  • 3 184 föreningar.
  • En miljon medlemmar.
  • 35 procent av totalantalet deltagartillfällen i Riksidrottsförbundets kartläggning av det lokala aktivitetsstödet var inom fotbollen (2014).
  • 338 819 registrerade spelare (över 15 år) varav 87 823 damer (2015).
  • 156 240 registrerade futsalspelare (över 15 år) varav 47 148 damer (2015).
  • 48 procent av alla nioåriga pojkar och 35 procent av alla 14-åriga pojkar spelar fotboll.
  • 3 952 seniordomare varav 225 damer (2015).
  • 8 700 fotbollslag med 104 000 spelare i Korpen.
  • 2 781 702 åskådare på svensk elitfotboll 2015.

Upplagt av: Marcus Olsson - Magasinet Fotboll