Sevana samordnare för arbetet med flyktingar och nyanlända

Sevana Bergström tillträder efter årsskiftet en nyinrättad projektanställning på SvFF som samordnare för arbetet med flyktingar och nyanlända.
Den treåriga projektanställningen har möjliggjorts genom medel som tilldelats av Riksidrottsförbundet.

Sevana BergströmSevana är sedan tidigare bland annat känd för sitt arbete i Uppsala med Ronjabollen och Tjejers Rätt i Samhället.
Hon är nominerad till Årets Eldsjäl-galan och engagerad i SvFF:s arbete med Alla är olika - olika är bra.
Sevana har tidigare arbetat som marknadsansvarig i Sirius Fotboll och kommer närmast från rollen som projektledare och enhetschef i Tjejers Rätt i Samhället (TRIS). Hon sitter även med i Uppsala Kommuns jämställdhetsråd.

Tusentals nyanlända flyktingar har de senaste åren sökt sig till våra fotbollsföreningar. Bara i år har SvFF nyregistrerat 7.000 spelare för seriespel och långt många fler finns med i träning och prova-på-verksamhet ute i föreningarna.

För att kunna ta emot och integrera de nyanlända i fotbollsverksamheten krävs såväl struktur och kunskap som ekonomi. Samverkan med kommuner, Migrationsverket och andra samhällsaktörer är också av yttersta vikt. De tilldelade medlen från RF har nu möjliggjort för SvFF att inrätta den nya samordnarrollen.