SDFF Plus erbjuder ledarutbildning - för integration

Flickfotbollen hade få utövare i Sundsvall med omnejd, men vändning kom när man tog kontakt med Nacksta invandrarförening.

Egentligen började allt för drygt fem år sedan med tio nyfikna tjejer.
Fortsättning följde – i dag sitter fjorton nyanlända ungdomar i skolbänken för en unik utbildning och lär till ledare.
- Ska det här vara långsiktigt hållbart måste vi ha lokala ledare, säger Lennart Lummi, projektledare och grundare av SDFF Plus.

Flickfotbollen i området blödde. Spelarna var få, ledarna slet sina hår för att locka fler och för att få dem att stanna inom fotbollen.
Vändningen kom när Lennart Lummi, Sundsvalls DFF följde med kyrkoherde Stefan Andersson till ett möte med Nacksta invandrarförening.
- Jag började fundera på om Sundsvalls DFF kunde göra någonting för de här ungdomarna. Fotbollen blev en naturlig ingång.

Resultatet blev SDFF Plus, som springer ur tio tjejer som samlades för att träna fotboll en gång i veckan.
- De undrade om vi inte kunde träna fotboll oftare, säger Lennart. Det är viktigt att de får träffa sina kompisar och aktivera sig. Dessutom hjälper fotbollen dem att vidga sina nätverk.

Det växte till tätare regelbunden träning. Och Lennart Lummi sökte kontakt med föreningar i närområdet som hade glest i vissa av sina yngre grupper.
Kombinationslag med andra föreningar bildades, bland annat Lucksta IF drygt två mil från Sundsvall med en fin anläggning, men få spelare.
- Det tog inte många minuter förrän de blev kompisar. Tjejerna spelar efter fyra år fortfarande tillsammans och träffas utanför plan för att fika, säger Lennart.

Genom åren har man sammanlagt haft 250 tjejer i träning i Nacksta, i dag är man 145. Utvecklingen i området Bredsand ungefär likadan ut, om än med färre spelare.
- Det finns inte mycket annat som är så bra för integration som fotboll. Här blir de synliga, får en roll och betyder någonting, säger Lennart.
Han har genom åren skjutsat tjejerna till och från träningar, tagit mammor till biblioteket ordnat aktiviteter med papporna och gått på fisketur till älvarna.
- Vi har tittat utanför ramarna, där alla är lika mycket nybörjare. Då är alla jämlika, säger han.

Flera av tjejerna har visat talang även som ledare, några har sommarjobbat som tränare och utbildats inom klubben.
Nu har man tagit ledarutbildningen till en ny nivå.
Med hjälp av SISU, Västernorrlands FF och Bosöns Idrottsfolkhögskola genomgår tolv nyanlända flickor och två killar en ledarutbildning för idrottsledare.
Håkan Melker, idrottskonsulent SISU Västernorrland är kursansvarig för utbildningen:
- Det är som en pilot för oss också, hittills har det varit väldigt lyckat. Det har varit väldigt bra diskussioner, det är ett öppet gäng, glada och nyfikna, säger han.

Sammanlagt ska de träffas vid sexton tillfällen, på schemat tolv teoripass och fyra praktiska. Bland innehållet finns träningslära, motivation/attityder, mångfald och föreningslära.
- De är ju inte bekanta med den svenska föreningsmodellen så det gäller att göra övningarna så enkla som möjligt. Vi har använt oss av praktiska exempel, vilket fungerat bra, säger Håkan Melker. De har jättebra idéer och man ser hur de växer.

En framgångssaga, visst, men vägen har inte varit rak eller utan motlut.
- Vi har haft en tydlig vision, men vi har mött motstånd och tvivlarna har varit många, säger Lennart Lummi.
Många kulturer i samma rum kan skapa friktion, men klubben har hela tiden varit noga med att alla är lika och att "tillsammans är vi vi".
- Allt bygger på frivillighet, nyfikenhet och kontinuitet. Vi har försökt svara på alla deras frågor och bjudit in deras föräldrar i verksamheten, säger han.

När SDFF Plus i samarbete med SISU Västernorrland och Bosöns Idrottsfolkhögskola nu genomför en ledarutbildning för unga tjejer bjöds även andra föreningars unga ledare in.
Målet är att deltagarna ska få förebilder och finna glädje i ledarskapet.
- Vi jobbar mycket med självkänsla och självförtroende. Det har blivit stolta och trygga tjejer av det här, säger Lennart Lummi.

Den 21 januari är det examensdags. Med ledorden trygghet, självförtroende, samhörighet och stolthet har Sundsvalls DFF öppnat dörrar för flickorna att ta modiga steg ut i samhället.
- Vi har integrerat tjejer med invandrarbakgrund med de svenskfödda tjejerna och vi har lyckats knyta ihop stad med landsort på ett fantastiskt sätt. Tjejerna umgås även utanför fotbollen och har kontakt via sociala medier. Nu kommer andra föreningars tjejer till Nacksta och Bredsand för träning, för att de har nya kompisar där, säger Lennart Lummi.

Upplagt av: Roger Björkman