Fyra mångfaldsseminarium blir Sevanas första uppgift

Sevana Bergström, integrationssamordnare, har nu börjat sitt arbete hos SvFF.
- Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för att precis alla ska känna sig välkomna i svensk fotboll, och vi ska hjälpa föreningar och distrikt i arbetet för vår framtid i världens bästa inkluderande sport, säger Sevana efter sina första arbetsdagar.