Beviljade projekt

Svenska fotbollförbundets projekt, Alla är olika, olika är bra, är stolta att det finns så många eldsjälar och föreningar som arbetar varje dag för att fler barn, ungdomar och vuxna ska vara en del av svensk fotboll.

Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Svenska fotbollförbundet tillsammans med Svenska spel, ICA och landslagsspelarna har samlat ihop 2 miljoner kronor. Alla är olika, olika är bra har under 2016 beviljat projektbidrag till 105 föreningar som arbetar för alla fler barn ska vara en del av svensk fotboll. Juryn bestående av Håkan Sjöstrand SvFF, Marie Avander – Svenska spel, Sevana Bergström – Ronja FK, Teddy Falkenek – ICA, Jonas Gardell och Pär Johansson.
Arbetet under 2017 har precis påbörjat och inom kort kommer vi att rapportera mer information på svenskfotboll.se
Se bifogad fil nedan vilka projekt som har fått anslag.

Ett stort tack till er föreningar som har prisats och kommer att prisas för ert stora arbete i fotbollens namn!

Föreningar som fick bidrag för sina projekt under 2016 (Word-dokument, 14 kB)