Ansökningstiden har gått ut

Sista dag för den första ansökningsperioden var 15 augusti 2016. Fler ansökningsmöjligheter kommer att öppnas framöver. De nu inkomna ansökningarna kommer att gås igenom och en jury kommer därefter bedöma materialet och utse de föreningar som får utbetalningar. Närmare information kring detta kommer under hösten.

Kriterier för ansökan om medel

Vi är stolta över all fotbollsverksamhet som bedrivs i Sverige, och den samhällsinsats våra 3.184 föreningar genomför. Två miljoner kronor att ansöka om erbjuds nu medlemsföreningarna och andra ideella organisationer med fotboll som huvudtema. Pengar ur medel som Svenska Spel, ICA och våra svenska landslagsspelare ställer till förfogande.

Vi vill speciellt uppmuntra er att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom mångfald, integration eller jämställdhet. Stödet är inte avsett till enskilda personer eller företag. Distriktsförbunden tillfrågas om er verksamhet innan ev. medel delas ut.

Ambitionen är det att det ska vara enkelt att ansöka, men ett antal kriterier ska ni uppfylla i er ansökan (en icke komplett ansökan läggs åt sidan).

Tre generella kriterier för att få stöd

1. Mål och arbetsmetod bör vara med
Vi vill att ni preciserar ert specifika mål och arbetsmetod för det ni söker medel för. Känn inte någon begränsning, det ska vara enkelt men ändå relativt tydligt eftersom er ansökan kommer jämföras med andra ansökningar.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet
Nyskapande, utvecklande, och hur ni kan komma att använda arbetet i er ordinarie verksamhet, är bra att ha med. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning som inkluderar fler målgrupper.

3. Plan för fortlevnad
En tanke eller en plan för hur verksamheten ska utvecklas för att bli en del av er dagliga verksamhet är också en fördel.

Offentliggörande
Maxbeloppet en förening kan få är 40.000 kronor. En jury kommer att utses av inblandade parter som sedan värderar de olika projekten inbördes och därefter utses mottagarna. Därefter kan reportage i såväl skriftlig som rörlig form bli verklighet, och det är då SvFF som har rättigheterna i första hand, och likt Svenska Spel och ICA först ska offentliggöra projekten och dess innebörd.

Ambitionen är en utbetalning under hösten och första ansökningstiden gick ut 15 augusti.