Välkommen till våra Spelklar-sidor!

Här hittar du all information du behöver för att komma rätt förberedd till träning och match. Som licensierad fotbollsspelare är du försäkrad genom Folksam och har tillgång till gratistjänsten Råd och vård för idrottsskador. Dit ringer du och får professionell vägledning och hjälp om du blir skadad vid träning eller match.

Råd och vård för idrottsskador

Råd och vård för idrottsskador

Här kommer inledande förklarande text kring vad tjänsten innehåller.